INT - Základy práce s OS(FLJ)
(M2)

Cílem modulu je naučit žáka ovládat operační systém.