INT - modul 7 Správa informačních sítí - 2017/2018
(INT 07)

Cílem modulu je naučit žáka efektivní práci s internetem a bezpečně komunikovat prostřednictvím elektronické pošty.