Počítačová grafika, animace - modul 2
(PGR2)

Základy digitální fotografie a počítačové grafiky (úprava rastrových obrázků) - 2. pololetí