INT - Modul 4 - Tabulkový kalkulátor
(INT04/2011)

Cílem modulu je naučit žáka ovládat běžné práce s tabulkovým
procesorem jako jsou editace, matematické
operace, vestavěné a vlastní funkce,
vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba
grafu,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, tisk.