INT - Modul 3 - Textový editor 2018/2019
(INT03/2019)

Cílem modulu je naučit žáka základní operace spojené s tvorbou, formátováním a úpravou textového dokumentu a objasnit efektivnost práce s využitím pokročilejších funkcí.