ANJ - Maturitní příprava 1
(CR/BPR/SIS/4/1/ANJ)

Modul je určen žákům všech oborů vzdělání, kteří se připravují k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Obsahuje informace a úkoly týkající se reálií anglicky mluvících zemí a České republiky, dále zadání simulující maturitní didaktický test (DT) a písemné práce (PP).

Celkový rozsah modulu činí 16 hodin. Modul je možno absolvovat zcela samostatně nebo s asistencí učitele.