ZPR - 1 /2013 Úvod do programování
(ZPR_01/2013)

Základy algoritmů a tvorby programu v jazyce