ZPR - 4 - Složené datové typy
(ZPR_04)

Uživatelsky definované datové typy
Algoritmy řazení a vyhledávání