Vlastnosti objektů / 2014
(PRG06/2014)

Vlastnosti objektů, zásady objektového programování v jazyce C++.